Creativiteit prikkelen met De Cultuur Loper

Creativiteit prikkelen met De Cultuur Loper

The Cre8ion.Lab is uiteraard een groot voorstander van creatieve ontwikkeling bij jongeren. Daarom spelen we een grote rol in het meerjarenproject De Cultuur Loper.

Ruim 23.000 leerlingen van 88 basisscholen uit 27 gemeenten in Noord-Brabant zijn dit jaar gestart met een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbeteren. Men doet dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de landelijke doelen op dit terrein te realiseren. Het aantal deelnemende scholen zal de komende jaren zeker verdubbelen. Als het gaat om het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het stimuleren van een kritisch denkvermogen, dan staat The Cre8ion.Lab natuurlijk vooraan. We hebben daarom met alle plezier een uitvoerende maar ook adviserende rol in dit meerjarenplan op ons genomen.

 

www.decultuurloper.nl