Van start met De Cultuur Loper

Van start met De Cultuur Loper

The Cre8ion.Lab gaat meewerken aan de ontwikkeling van De Cultuur Loper. Dit wordt een online instrument waarmee scholen kunnen werken aan de culturele educatie van hun leerlingen. We zijn een meerjarig traject aangegaan om het concept verder uit te rollen. Naast communicatiepartner zijn we ook inhoudelijk adviseur.

Er is volop discussie over cultuureducatie in het onderwijs. Er is een brede behoefte - bij de scholen, de culturele sector en last but not least het ministerie van OCw - om de kwaliteit en de samenhang beter zichtbaar te maken. Kunstbalie loopt voorop met de pilot De Cultuur Loper.

Overzicht kwijt
Het aanbod van cultuureducatie in Noord-Brabant mag gerust rijk worden genoemd. De grote verscheidenheid zorgt ervoor dat de samenhang niet altijd goed zichtbaar is. Leraren hebben een visie op de culturele ontwikkeling van hun leerlingen, maar zien niet altijd goed hoe bepaalde programma’s en activiteiten daarbij aansluiten.

Pilot
Er is dus behoefte aan hulp bij goede cultuureducatie. Kunstbalie heeft de handschoen opgepakt en is de pilot De Cultuur Loper begonnen. Doel: het beter zichtbaar maken van de structuur en de doelen achter de culturele programma’s die worden aangeboden. Het expertisecentrum heeft het primair onderwijs en de culturele sector gemobiliseerd om mee te denken: scholen, erfgoedinstellingen, marktplaatsen, centra voor de kunsten en kunstproducenten. Onder de paraplu van Kunstbalie spraken zij over de ontwikkeling van De Cultuur Loper.

In de praktijk
Dit najaar wordt De Cultuur Loper in de praktijk getoetst. Deze toets vindt al plaats voor de zomervakantie bij de eerste 91 ‘voorloopscholen’ binnen 28 gemeentes in Noord-Brabant. Na de zomer kan dit verder uitgerold worden. In december volgen eventuele aanpassingen, zodat Kunstbalie De Cultuur Loper volgend jaar gebruikt kan worden.

Bekijk hier de website van de Cultuur Loper.